fbpx

סקר לשיפור ושימור הסדנה

אשמח שתקדישו מזמכם מספר דקות למילוי הסקר וכך אדע איך לשפר בעתיד.
הסקר מדבר בגוף זכר אך מדבר לכלל המינים.

נא לסמן את המספר המציין את מידת ההסכמה שלך על ידי שימוש לפי הסולם הבא:
1 – בכלל לא | 2 – במידה מועטה | 3- מסכים | 4 – במידה רבה | 5 – במידה רבה מאוד

שום שדה אינו בגדר חובה.